Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Περίεργο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 33-34