Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τάκης Ιατρού]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 45