Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Ο ζωγράφος Τάκης Ιατρού», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 45-53