Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιαννούλης Χαλεπάς]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 31