Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Ο βίος ενός αγίου (Γιαννούλης Χαλεπάς)», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 31-43