Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Ιστορία V (το πρωί)», Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 157