Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Δύο κορίτσια», Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 157