Είστε εδώ

Δρίβας Αναστάσιος, «Μια δέσμη αχτίδες στο νερό (επιλογή)», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 85-86