Είστε εδώ

Δρίβας Αναστάσιος, «Μικρά Ελεγεία (επιλογή)», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 83-85