Είστε εδώ

Ντάκου Θεοδώρα, «Η σιωπή», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 65