Είστε εδώ

Ντάκου Θεοδώρα, «Η ανταύγεια», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 65