Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Οι νέοι ποιητές της Θεσσαλονίκης. Γιώργος Σεφερτζής», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. 146-147