Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Οι νέοι ποιητές της Θεσσαλονίκης. Αυρήλιος Ευστρατιάδης», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. 145-146