Είστε εδώ

Παπαλουκάς Σπύρος, «Δρόμος (Αγιάσσος Μυτιλήνης)», Διαγώνιος, τχ. 6 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), σ. 79