Είστε εδώ

Παπαλουκάς Σπύρος, «Αγιάσσος Μυτιλήνης», Διαγώνιος, τχ. 6 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), σ. 78