Είστε εδώ

Παπαλουκάς Σπύρος, «Από τα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους», Διαγώνιος, τχ. 6 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), σ. 74