Είστε εδώ

Παπαλουκάς Σπύρος, «Αυτοπροσωπογραφία», Διαγώνιος, τχ. 6 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), σ. 71