Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Η παρουσία του Μανόλη Τριανταφυλλίδη στην εποχή μας», Διαγώνιος, τχ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 247-249