Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Πώς να το καταλάβεις», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 90-91