Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Απέφευγα το πέσιμο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 90