Είστε εδώ

Βενετούλιας Λουκάς, «Πλατεία», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1965), σ. 67