Είστε εδώ

Βενετούλιας Λουκάς, «Εργοστάσιο», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1965), σ. 67