Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Είναι ανόητο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 32