Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Να μου τη δώσεις πίσω», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 31-32