Είστε εδώ

«Παροράματα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 64-66