Είστε εδώ

«Ανάτυπα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 63