Είστε εδώ

«Κείμενα και συνεργασίες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 49