Είστε εδώ

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 48