Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Ανήμπορες ώρες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 28