Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Άσε τις Μαρίες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 28