Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Καλοκαιρινό βράδι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 22-23