Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Βραδινή έξοδος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 20-22