Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Τα κελλιά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 5-7