Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Τα εβραίικα μνήματα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 3-5