Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 93