Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης ως ποιητής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 93-98