Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «[Τρεις ερωτικές ιστορίες]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 70-71