Είστε εδώ

Καλφόπουλος Βασίλης, «[Τρεις ερωτικές ιστορίες]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 68-69