Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Κλείτος Κύρου», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 58-59