Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Γιάννης Νεγρεπόντης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 57-58