Είστε εδώ

Σπεκ Ντάντη, «[Σημείωμα της μεταφράστριας]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 45-46