Είστε εδώ

Aronson Salman Jizchak, «Ρεβ Αββή», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 40-45