Είστε εδώ

Κατεβαίνη Άννα, «11 [Ο θρήνος που σπαράζει την καρδιά σου]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 52