Είστε εδώ

Κατεβαίνη Άννα, «10 [Το χέρι που χτύπησε την πόρτα μου]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 52