Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Δημήτρης Δούκαρης: Περιοχές», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 88-89