Είστε εδώ

Κούσουλας Λουκάς, «Άνοιξη», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 86