Είστε εδώ

Ζακυθηνός Αλέξης, «Ο στρατιώτης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 84