Είστε εδώ

Σιβεριώτης Κάσσανδρος, «Εν τη αυλή του Αρχιερέως», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 67