Είστε εδώ

Κεφάλας Πέτρος Ν., «Εγνατία Οδός. Εφηβεία 1958», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 64