Είστε εδώ

Μοσχίδης Παύλος, «Άλογο και ακροβάτες», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1959), σ. 59